Ukrainaly ozalky meşhur futbolçy, häzirki tälimçi Andreý Şewçenko ençeme ýyldan soň ýene-de Serie A dolanar. Tomusda Ukrainanyň ýygyndysynyň tälimçisi wezipesini taşlan Şewçenko Serie A-nyň iň gadymy kluby bolan Jenoanyň tälimçisi bolar. Bu barada italýan neşirleri habar berýär. Düýnki duşuşykda Empoli bilen 2-2 deňme-deň oýna Jenoanyň tälimçisi Ballardini wezipesinden boşadyldy. Onuň ornuna Şewçenkonyň tälimçi bolmagyna garaşylýar. 45 ýaşyndaky tälimçi Jenoa bilen 2023-nji ýylyň tomsuna çenli şertnama baglaşar. Şertnamanyň möhleti gerek bolan ýagdaýynda ýene bir ýyl uzaldylyp bilner. Şewçenko Jenoada Ukrainanyň ýygyndysynda bile işleşen kömekçileri Andrea Maldara hem-de Mauro Tassotti dagy bilen ýene-de bilelikde işleşer. Genueliler täze tälimçisine ýyllyk 1,8 million ýewro hak tölär. Jenoa topary 12 oýunda 9 utuk bilen 17-nji orunda barýar.

Futbol karýerasyny Dinamo Kiýew, Milan, Çelsi ýaly klublarda geçiren Şewçenko tälimçilige 2016-njy ýylda başlap, ol 5 ýyl Ukrainanyň ýygyndysyna tälim berdi. Ukraina onuň tälimçiliginde 2-nji gezek Ýewropa çempionatyna gatnaşyp, ilkinji sapar çärýek finala çykypdy.