Köpleriň söýgüsini gazanan “Transformerler” kinosynyň nobatdakysynyň görkezilişi pandemiýa sebäpli bir ýyl soňa süýşürildi. Bu bolsa “Transformerler” filmleriniň muşdaklarynyň ýene-de garaşmaly boljak diýmekdir. Iň soňkusy 2017-njy ýylda ekranlara çykan “Transformerler” kinolar toplumynyň täze bölümi “Transformers: Rise of Beasts” diýlip atlandyrylýar. Ýeri gelende aýtsak, 2018-nji ýylda “Bumblebee” atly solo film hem prokata çykypdy. Şeýlelikde, “Paramount Pictures” 2022-nji ýylyň 24-nji iýunynda görkeziljek diýlip habar berlen “Transformers: Rise of Beasts” kinosynyň görkezilişi 2023-nji ýylyň 9-njy iýunynda prokatlara ýaýradylar.

“Transformerleriň” 7-nji kinosyna ozaly filmleriň meşhur režissýory Maýkl Beý däl-de, “Creed II” kinosy bilen adygan Stiwen Kapl junior režissýorlyk edýär. Filmde baş keşpleri Antoni Ramos bilen Dominik Fleşbek esasy keşpleri ýerine ýetirýär. Täze filmde Optimus Prime Bumblebee we beýleki G1 Autobotlaryň 1994-nji ýylyň wakalary esasynda gürrüň berler. Şol bir wagtyň özünde bu kinoda filmiň muşdaklary Optimus Primal hem-de Predacons, Terrorcons we Maximals ýaly täze Transformerler toparlary bilen tanyş bolarlar.