Yssy howasy bilen meşhurlyk gazanan Saud Arabystanynyň demirgazygyndaky Tureýf şäherinde gar ýagdy. Garyň şäheriň deňiz derejesinden has belent we daglyk ýerlerinde köpräk ýagandygy mälim edildi. Şäheriň we onuň töwereginiň köp ýer ak gar bilen örtüldi. Ýurduň milli meteorologiýa merkeziniň wekili Adel Kazanly sebitde temperaturanyň 7 derejä çenli peselendigini aýtdy.