UEFA Çempionlar Ligasynda toparçalardaky 5-nji duşuşyklara düýn badalga berildi. “H” toparçada Çelsi öz meýdançasynda Ýuwentusy kabul etdi. Londonlylaryň doly artykmaçlygynda geçen oýunda Çelsi güýçli garşydaşyndan 4-0 üstün çykdy. Çelsi toparynyň gollaryny Çalobah (25), Ris Jeýms (56), Hadson-Odoi (58) hem-de Werner geçirdi. Şeýlelikde, toparçada birinji orna geçen Çelsi Ýuwentusdan 1/8 finala çykmagy başardy. Bu ýeňliş Ýuwentusyň UÇL-niň taryhyndaky iň uly tapawutly ýeňlişi hökmünde hasaba alyndy. Topar bu ýaryşyň irki ýyllarynda Çempion Klublaryň ýaryşy diýlip atlandyrylýan döwürlerinde, ýagny 1958-nji ýylda Awstriýanyň Winero toparyndan 7-0 ýeňlipdi. Umumylykda-da Ýuwentus soňky gezek 2004-nji ýylda 4 golly tapawut bilen utulypdy. Şondan turinliler Serie A-da Romada 4-0 asgyn gelipdiler.

Toparçadaky beýleki oýunda Malmö bilen Zenit 1-1 deňme-deň oýnady. Bu deňlikden soň Zenit ýoluny Ýewropa Ligasynda dowam etdirer. 2015-nji ýyldan soň bu ýaryşda ilkinji goluny geçiren Malmö bilen UEFA-nyň bäsleşikleri bilen şu möwsümlikçe hoşlaşdy.