Angliýadan soň, Italiýanyň çempionatynda-da sanawyň lideri üýtgedi. Ýeňlişsiz ýörişleri tamamlanan Milan 1-nji orna geçip, Napoli 3-nji basgançaga düşdi. Milan öz meýdançasynda Salernitanany Kessi we Salemakersiň gollary bilen 2-0 ýeňip, birinji orna beýgeldi. Myhmançylykda Romany 3-0 ýeňdi. Oýunda burçdan urguda gol geçiren Hakan Çalhanoglu, şeýle-de, Jeko bilen Dumfris tapawutlandy. Tapgyryň iň çekeleşikli geçen oýunda Napoli öz meýdançasynda Atalantadan 3-2 asgyn gelip, 3-nji orna düşdi. Atalanta bolsa utugyny 34-e ýetirip, çempionlyk ýaryşyna goşuldy. Jenoany Kuadrado we Dibalanyň gollary bilen 2-0 ýeňen Ýuwentus 5-nji orna çykdy. Duşuşykda Kuadrado hem burçdan urgudan gol geçirmegi başardy. Jenoanyň tälimçisi Andreý Şewçenko Serie A-daky 4 duşuşygynda 3-nji gezek ýeňildi.

Çempionatyň täze topary Wenesiýa 3-0 öňe saýlanan duşuşygynda Weronadan 4-3 asgyn geldi.