UEFA goýberilen ýalňyşlyk sebäpli UEFA Çempionlar Ligasy 1/8 finalynyň bijelerini täzeden çeker. Bije çekiliş dabarasy 19:00-da başlar.

Bije çekilişiň dowamynda Wilýarralyň bijesine ilki Mançester Ýunaýted çykdy. Aslynda düzgün esasynda bir toparçada duşuşan iki klub 1/8 finalda bije çekişmeli däldi. Tehniki ýalňyşlyk diýlip beýan edileninden soň, Wilýerralyň bäsdeşi Mançester Siti boldy. Şeýle-de Atletiko Madridiň bäsdeşleriniň arasynda Mançester Ýunaýtediň ady bolan topjagaz alynmady. Bu bolsa Atletikonyň garşydaşlarynyň arasyndan Mançester Ýunaýtediň aýrylandygy diýmek bolýar.