NBA-da “Finiks Sans” öz meýdançasynda “Los Anjeles Leýkersden” 140:111 hasabynda üstün çykdy. Duşuşykda super ýyldyz LeBron Jeýmsiň 31 utugy ýeňlişe çäre bolmady. 37 ýaşyndaky basketbolçy duşuşykda 31 utuk, 7 ribaund hem-de 6 asist görkezijiler bilen çykyş etdi. Ol bu duşuşykdaky asistleri bilen karýerasynda asistleriniň sanyny 10 müňden geçirdi. Şeýlelikde, LeBron Jeýms NBA-nyň taryhynda 30 müňden köp utuk, 10 müňden köp ribaund we 10 müňden köp asistlik görkezijileri gazanan ilkinji basketbolçy boldy.

Duşuşykda ýeňiş gazanan toparyň adyndan Dewin Buker 30 utuk, 11 asist, Deandre Aýton 23 utuk, 18 ribaundlyk görkezijiler bilen çykyş etdi.