UEFA Çempionlar Ligasynda ozalky 4 çärýek finalçynyň hataryna ýene-de ikisi goşular. Birinji oýunlary deňlikde tamamlanan 2 duşuşygyň jogap oýunlary 01:00-da başlap, Mançester Ýunaýted öz meýdançasynda Atletikony, Aýaks bolsa Amsterdam Arenada Benfikany kabul eder.

Soňky tapgyrda Tottenhamy super ýyldyzynyň het-trigi bilen ýeňen Mançester Ýunaýtedde esasy düzümden kem oýunçy ýok. Atletikoda bolsa soňky wagtlarda toparynyň yzygiderli ýeňişler gazanmagynda uly rol oýnaýan Žoao Feliksiň esasy düzümde meýdança çykmagyna garaşylýar. Atletikoda Karraskonyň jerimesi bolup, Hermoso, Kunýa, Wass ýaly futbolçylaryň azda-kände şikesleri bar. Korrea bilen Lemaryň hem ýagdaýy oýundan öň belli bolar. Duşuşykda sloweniýaly Slawko Winçiç jürlewük çalar.

Mançester Ýunaýted bilen Atletiko mundan öň 3 gezek duşuşdylar. Şolaryň soňky 2-s 1-1 deňlikde tamamlandy. Bu olaryň Çempionlar Ligasynda 2-nji duşuşygy bolup, 1-nji oýun 1-1 gutarypdy. Iki klub 1991-nji ýylda şol wagtky Kubokçylaryň Kubogy ýaryşynyň 2-nji tapgyrynda gabatlaşyp, Mançesterdäki oýun 1-1, Madriddäki bolsa 3-0 ispanlaryň peýdasyna tamamlanypdy.

Beýleki duşuşykda-da Aýaks bilen Benfika duşuşyp, 1-nji oýun 2-2 deňlikde gutarypdy. Ispaniýaly Karlos del Serrio Grandeniň eminlik etjek oýnunda iki toparyň hem esasy düzümde meýdança çykmagyna garaşylýar. Benfikada Seferowiç şikesi bolany üçin oýnap bilmez.