Katar 2022 Dünýä Kubogyna Liwerpulyň 2 ýyldyzyndan biriniň gatnaşjakdygy ozaldan bellidi. 1-nji oýunda 1-0 ýeňiş gazanan Müsüriň ýygyndysy myhmançylykda şol hasap bilen Senegaldan asgyn geldi. Eýýäm 3-nji minutda Dianyň goly Senegala ýeňiş getirdi. Birinji oýunda-da 4-nji minutda geçirilen gol Müsüre ýeňiş getiripdi. Iki oýnuň netijesi boýunça 1-1 bolan hasapdan soň penalti urgulary Katara gitjek ýygyndyny kesgitledi. Senegal bu urgularda 3-1 öňe saýlanyp, 2002-nji we 2018-nji ýyllardan soň 3-nji gezek Dünýä Kubogyna gatnaşmaga hukuk gazandy. Müsüriň ýygyndysynda Mohamed Salah penaltini geçirip bilmedi. Şeýlelikde, Liwerpulyň iki ýyldyzynyň arasyndaky “milli bäsdeşlikde” ýene bir ýola Sadio Mane klubdaşy Mohamed Salahy gynandyrmaly boldy. Mälim bolşy ýaly, Senegal fewral aýynda-da Afrika Milletler Kubogy ýaryşynyň finalynda Müsüri penaltileriň netijesinde ýeňip, kubogy eýeläpdi.

Birinji oýny golsuz geçen duşuşykdan soň Nigeriýa bilen Gananyň ýygyndylary bu gezek 1-1 deňme-deň oýnadylar. 10-njy minutda Parti Ganany öňe saýlasa, 22-nji minutda ýer eýelerinden Troost-Ekong penaltiden hasaby deňledi. Netijede, myhmançylykda geçirilen goluň hatyrasyna Gananyň ýygyndysy 4-nji gezek (2006, 2010, 2014, 2022) Dünýä Kubogyna gatnaşar.

Myhmançylykda 1-0 ýeňiş bilen dolanan Tunis öz meýdançasynda Mali bilen golsuz deňme-deň oýnady. Netijede, bu deňlik olaryň Dünýä Kubogyna gatnaşmagy üçin ýeterlik boldy. Tunisiň ýygyndysy 6-njy gezek (1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022) Dünýä Kubogynda çykyş eder.