UEFA Çempionlar Ligasynda çärýek finalyň ilkinji 2 duşuşygy oýnaldy. Ikisinde-de iňlis klublary ýeňiş gazanyp, ýarym finala çykmak ugrunda bir ädim öňe saýlandylar. Aýratynam Liwerpul myhmançylykda Benfikany 3-1 hasabynda ýeňdi. 17-nji minutda Ibrahima Konate we şol goldan 17 minut soň Sadio Mane tapawutlanyp, 1-nji ýarymda Liwerpul 2-0 öňe saýlandy. 2-nji ýarymyň başynda ýer eýeleri Darwin Nunýesiň goly bilen azda-kände umytlansa-da, soňlugy bilen Liwerpul ýeňşi elden bermedi. 87-nji minutda Luis Diaz oýna soňky nokady goýdy. 3-1 hasabynda ýeňiş bilen dolanan Liwerpul ýarym finalyň bosagasyndan ilkinji ädimi ätdi.

Liwerpul şu möwsümde Çempionlar Ligasynda myhmançylykda bassyr 5-nji ýeňşini gazandy. Şeýle-de, ol ähli ýaryşlary alanyňda myhmançylykda 8 oýundan bäri ýeňiş gazanyp gelýär we bu görkeziji klubuň rekordyna deňdir. Duşuşykda 1 gol geçiren Sadio Mane toparyň Çempionlar Ligasyndaky iň netijeli 2-nji futbolçy boldy. Ol bu ugurda Stiwen Jerrarddan öňe geçdi. Birinji ýerde Mohamed Salah bar.

Beýleki duşuşykda Mançester Siti öz meýdançasynda Benfikany Kewin De Bruýneniň 70-nji minutda geçiren ýeke-täk goly bilen 1-0 utdy.

Jogap oýunlary 13-nji aprelde oýnalar.