Katar 2022 Dünýä Kubogynda “A” toparçada çykyş etjek Niderlandlaryň milli ýygyndysynyň tälimçisi çalşar. Saglyk ýagdaýy (3 gün öň rak keseline duçar bolandygyny aýtdy) sebäpli Dünýä Kubogyndan soň wezipesini taşlajakdygyny ozal habar beren Luis Wan Gaalyň ornuna ýene-de Ronald Kuman geçer. Ol 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, ýygynda tälim berer. 59 ýaşyndaky tälimçi 2026-njy ýyldaky Dünýä Kubogynyň ahyryna çenli, ýagny 3 ýyllyk şertnama baglaşdy. Ol 2018-2020-nji ýyllarda-da Niderlandlaryň ýygyndysyna tälim beripdi. 2020-nji ýylyň awgustynda Barselona bilen şertnama baglaşan tejribeli hünärmen 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda-da bu wezipesinden boşadylypdy. Futbolçylyk ýyllarynda Groningen, Aýaks, PSW, Barselona hem-de Feýenoord toparlarynda oýnan Kuman 1997-nji ýylda Niderlandlaryň milli ýygyndysynda Guus Hiddinkiň ýardamçysy bolup, tälimçilige başlapdy. Ondan soň Barselona Bobbi Robsonyň kömekçisi bolan Kuman Witesse, Aýaks, Benfika, PSW, Walensiýa, AZ Alkmaar, Feýenoord, Southempton, Ewerton, Barselona ýaly klublara tälim berdi. Ol Niderlandlaryň çempionatynyň Uly üçlük diýilýän Aýaks, PSW hem-de Feýenoord toparlarynda hem futbolçy, hem-de tälimçi bolan ilkinji şahsyýetdir.