UEFA Çempionlar Ligasynda mundan bir hepde ozal kubogy iň köp eýelän Real Madrid myhmançylykda soňky çempiony 3-1 hasabynda ýeňip, ýurduna ýeňiş bilen dolanypdy. Bu hasapdan soň kagyz ýüzünde olaryň arkaýynlyk bilen ýarym finala çykmagyna garaşylýardy. Ýöne ýaşyl meýdançada beýle bolmady. Turuwbaşdan Çelsi çempion deýin oýnamagy başardy. Tuheliň şägirtlerine geçen möwsümde ýarym finalda ýeňen garşydaşyny bu gezek ýaryşdan çykarmak başartmady. Aslynda londonlylar 15-nji minutda Meýson Mauntyň goly bilen hasaby hem açdylar. Hatda 2-nji ýarymyň başlarynda, 51-nji minutda Antonio Rüdigeriň goly bilen hasaby 2-0-a çykardylar. Bu 2 gol olary has-da hyjuwlandyryp, ýarym finala bolan umytlaryny artdyrdy. Oýnuň 63-nji minutynda Markos Alonsonyň geçiren goly VAR-yň görkezmesi boýunça oýunçynyň eline degeni üçin hasaba alynmady. Ýöne muňa garamazdan Çelsi topary 3-nji goluň gözlegini has-da güýçlendirdi. Duşuşygyň 75-nji minutynda Timo Werner hasaby 3-0-a ýetirdi. Bu hasap Çelsiniň ýarym finala çykmagy üçin ýeterlikdi. Ýöne bu ýaryşyň iň tejribeli klubunyň weteran futbolçylary ýene-de Realyň dadyna ýetişýär. Oýnuň 80-nji minutynda Luka Modriç sag aýagynyň daş ýüzi bilen jerime meýdançasyna içine örän ajaýyp pas geçirdi. Şol pasy-da oýna soň goşulan Rodrigo dürs urup, Real Madridi ýaryşda saklamagy başardy. Bu goldan soň umumy hasap deňlenip, ýeňiji goşmaça wagtda ýa-da penaltileriň netijesinde kesgitlenmeli boldy. Goşmaça wagtyň ilkinji minutlarynda Realyň başga bir “juwan gojasy”, UÇL-de soňky 2 duşuşygyň het-trikli gahrymany Karim Benzema ýene-de sahna çykdy. Ol Winisius Junioryň beren pasyna garaşyp duran ýerinden kelle urgusy bilen topy derwezä girizip, ýene bir ýola toparyny ýeňşe eltýär.

Real Madrid bu ýaryşda 9-njy gezek çempiony ýaryşdan çykaryp, umumylykda 31-nji gezek ýarym finala çykmagy başardy. Toparyň tälimçisi Karlo Ançelotti bolsa soňky dört onýyllykda-da ýarym finala çykan ilkinji tälimçi boldy. Real Madrid soňky 12 ýylda 10-njy gezek ýarym finala çykdy. Realyň ýarym finaldaky garşydaşy Mançester Siti ýa-da şäherdeşi Atletiko Madrid bolar.