Her ýyl 21-nji noýabrynda dünýäniň köp ýurtlarynda Bütindünýä teleýaýlym güni bellenilip geçilýär. Bu senäni bellemeklik 1996-njy ýylda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan yglan edildi. BMG-niň düzümine girýän döwletler bu güni parahatçylyk, howpsuzlyk, ykdysady we jemgyýetçilik ösüşi we medeni alyş-çalşygy giňeltmek ýaly meseleler boýunça telegepleşikler arkaly belläp geçmegi teklip edýär. Bütindünýä teleýaýlym güni gündelik durmuşymyz...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş