Dünýäniň iň uly çöli bolan Saharanyň içinden awtoýol we optiki süýümli geçiriji gurulýar. Afrikanyň bileleşik ýoly diýlip atlandyrylýan halkara awtoýolyň bir ujy Alžiriň Niger serhedine golaý ýerleşýän In Gezzam welaýatynyň içinden hem geçýär. Bu taslamanyň durmuşa geçirilmegi babatda ilkinji pikir 50 ýyl ozal orta atylypdyr. Halkara awtoýoly Alžiriň adybir paýtagtyndan Nigeriýanyň Lagos şäherine çenli 5 müň kilometr töweregi aralygy birikdir...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş