Katar 2022 Dünýä Kubogynda “H” toparçada Portugaliýanyň ýygyndysy bilen Gananyň ýygyndysy duşuşdy. 1-nji ýarymy o diýen çekeleşikli bolmadyk duşuşygyň 2-nji ýarymy başgaça äheňde geçdi. Oýnuň 65-nji minutynda super ýyldyz Kristiano Ronaldo bellenen penaltini dürs urup, gaýtalanmasy kyn bolan rekordy goýdy. Ol bu goly geçirmek bilen 5 Dünýä Kubogynda tapawutlanan ilkinji futbolçy boldy. Bu onuň Dünýä Kubogyndaky 8-nji, milli ýygyndylardaky 118-nji goly hökmünde hasaba alyndy. Ronaldo 2006-njy ýylda 1 (Eýranyň derwezesinden), 2010-njy ýylda 1 (D. Koreýanyň derwezesinden), 2014-nji ýylda 1 (Gananyň derwezesinden) hem-de 2018-nji ýylda 4 (3-si Ispaniýanyň derwezesinden 1, Marokkonyň derwezesinden) geçiripdi.

Ronaldonyň bu golundan soň Gananyň ýygyndysy 73-nji minutda toparyň kapitany Andre Aýewiň goly bilen hasaby deňledi. Ýöne yzly-yzyna hüjüm baryny amala aşyran Portugaliýa ilki 78-nji minutda Žoao Feliksiň goly bilen hasaby 2-1-e, 80-nji minutda-da oýna gireninden sähelçe minut soň tapawutlanan Rafael Leao hasaby 3-1-e ýetirdi. Oýnuň 89-njy minutynda Bukari Ganany soňky minutlarda umytlandyran goly geçirdi. Duşuşygyň 90+7-nji minutynda ganalylar tasdan hem hasaby deňläpdiler. Derwezeçi Diego Kosta topy depmek üçin ýere goýan mahaly arkada duran ganaly futbolçy topy derwezä gönükdirip, tasdanam hasaby deňläpdi. Netijede, 2-nji ýarymy örän çekeleşikli geçen oýunda Portugaliýa kynlyk bilen hem bolsa 3 utugy gazanmagy başardy.

Duşuşygyň ýyldyzy saýlanan Ronaldo 7-nji gezek (18-nji duşuşygynda) duşuşygyň ýyldyzy saýlanyp, bu ugurda-da rekord goýdy. Super ýyldyz yzly-yzyna 10 uly ýaryşda (Dünýä Kubogy we Ýewropa çempionaty) gol geçiren ilkinji futbolçy hökmünde-de taryha girdi.

URUGWAÝ-G. KOREÝA DUŞUŞYGYNDAN GOL SESI EŞIDILMEDI

Toparçadaky beýleki oýunda bolsa Urugwaý bilen Günorta Koreýa duşuşyp, duşuşykda howply pursatlar dörese-de, taraplara hasaby açmak başartmady we oýun 0-0 hasabynda deňlikde tamamlandy. Urugwaýda 2002-nji ýyldan soň Dünýä Kubogynda derwezäni Fernando Muslera goramady. Tälimçi Diego Alonso derwezäni goramagy Serhio Roçete ynandy.