Ka­na­da­nyň To­ron­to uni­wer­si­te­ti­niň hü­när­men­le­ri her gün iki na­har çem­çe­si bal iý­me­giň ga­nyň dü­zü­min­dä­ki şe­ke­ri ka­da­laş­dyr­ýan­dy­gy­ny we ho­les­te­rin de­re­je­si­ni go­wu­lan­dyr­ýan­dy­gy­ny ýü­ze çy­kar­dy­lar. 1100-den gow­rak meý­le­tin­çi­niň gat­naş­ma­gyn­da ge­çi­ri­len 18 sy­na­gyň ne­ti­je­sin­de, bir ösüm­lik­den al­nan gaý­ta­dan iş­len­me­dik ba...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş