Hal­ka­ra Ener­gi­ýa Agent­li­gi 2023-nji ýyl­da ne­bi­te bo­lan is­le­giň ozal­ky çak edi­li­şin­den gün­de­lik 100 müň bar­rel köp bol­jak­dy­gy­ny mä­lim et­di. Agent­li­giň ýaý­ra­dan mag­lu­ma­ty­na gö­rä, ne­bi­te bo­lan is­leg bu ýyl ge­çen ýyl­da­ky bi­len de­ňeş­di­ri­len­de gün­de­lik 2 mil­li­on 33 müň bar­rel ar­typ, 102 mil­li­on bar­re­le ýe­ter. Mun­dan ozal­ky taý­ýar­la­nan mag­lu­mat­...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş