Bö­lek söw­da bi­len meş­gul­lan­ýan “Ama­zon” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň eýe­çi­lik ed­ýän “Zoox’ şe­re­ke­ti hiç hi­li do­lan­dy­ry­jy en­jam otur­dyl­ma­dyk, öz­baş­dak he­re­ket ed­ýän tak­si­si­ni ýol he­re­ke­ti­ne açyk ýol­lar­da sy­nag­dan ge­çi­rip baş­la­dy. San Fran­sis­ko şä­he­ri­niň ýol­la­ryn­da baş­ga-da bir­nä­çe kom­pa­ni­ýa öz ulag­la­ry­ny sy­nag­dan ge­çi­ril­ýär. Hä­z...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş