Fran­si­ýa­da ge­çi­ri­len bar­lag­la­ryň bi­rin­de yzy­gi­der­li maşk ed­ýän ze­nan­lar­da par­kin­son ke­se­li­niň ýü­ze çyk­mak äh­ti­mal­ly­­gy­nyň has az ga­bat gel­ýän­di­gi ýü­ze çy­ka­ryl­dy. Pa­riž­dä­ki In­serm yl­my-bar­lag mer­ke­zi­niň alym­la­ry­nyň mun­dan ozal er­kek­le­riň ara­syn­da ge­çi­ren bar­la­gyn­da sport bi­len yzy­gi­der­li meş­gul­lan­ýan er­kek­ler­de par­kin­son ke...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş