Şu gün 8-nji iýulda, sagat 19:00-da Mukamlar köşgünde birnäçe baýraklaryň eýesi, amerikaly aýdymçy we sazanda, aýdym sözleriniň awtory Jeffri Stiliň gatnaşmagynda kantri aýdymlarynyň konserti geçiriler. Şu günlerde belli aýdymçy ýurdumyzda bolup, dürli çärelere şol sanda – ABŞ-nyň Garaşsyzlygynyň 247 ýyllygy mynasybetli geçirilen çärelere hem gatnaşdy. Konserte kantri žanrynyň muşdaklary çagyrylýar. Girişiň tölegsizdigini ýatladýarys.