25 — 28-nji okt­ýabr­da Ta­ta­rys­ta­nyň Ka­zan şä­he­rin­de ge­çi­ri­len «Ka­zan­da­ky Gün­do­gar ba­za­ry» tür­ki halk­la­ryň hal­ka­ra fes­ti­wa­lyn­da Türk­me­nis­ta­nyň me­de­ni­ýet we sun­gat us­sat­la­ry gat­naş­dy­lar.
«Pi­ra­mi­da» me­de­ni dynç alyş top­lu­myn­da ge­çi­ri­len da­ba­ra­da Türk­me­nis­ta­nyň halk ar­tis­ti Zü­leý­ha Ka­ka­ýe­wa, şeý­le-de Türk­me­nis­ta­nyň Ne­bit­gaz top­lu­my­nyň «Ne­bit­gaz­hyz­mat» paý­dar­lar jem­gy­ýe­ti­niň Me­de­ni-işe­wür­lik mer­ke­zi­niň ga­ra­ma­gyn­da­ky «Gal­ky­nyş» folk­lor-tans to­pa­ry çy­kyş et­di.
Türk­me­nis­ta­nyň dö­re­di­ji­lik to­pa­ry­nyň çy­ky­şy­na hal­ka­ra fes­ti­wa­la gat­na­şy­jy­lar ýo­ka­ry ba­ha ber­di­ler. Şeý­le­lik­de, Türk­me­nis­ta­nyň halk ar­tis­ti Zü­leý­ha Ka­ka­ýe­wa hem-de «Gal­ky­nyş» folk­lor-tans to­pa­ry fes­ti­wal gu­raý­jy­la­ryň ýo­ka­ry sy­la­gy­na my­na­syp bo­lup, Dip­lom bi­len sy­lag­lan­dy­lar.