Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň ag­za­sy bo­lan “Pa­ra­hat” hu­su­sy kär­ha­na­sy ön­dü­ri­ji­lik­li we dö­re­di­ji­lik­li zäh­met çek­mek bi­len, ýa­kyn­da tä­ze önü­mi – ça­ga iý­mi­ti­niň tä­ze gör­nü­şi­niň önüm­çi­li­gi­ni ýo­la goý­du­lar. Bu önüm­ler ki­çi ýaş­ly ça­ga­lar üçin ni­ýet­le­ni­lip, kär­ha­na­da hä­zir­ki wagt­da süýt­li man­na­ly şü­le hem-de süýt­li sü­le­li şü­le ýa­ly gör­nüş­le­ri­ni ön­dü­rip baş­la­dy­lar. Ça­ga­lar üçin ni­ýet­le­nen bu önüm­ler tiz wagt­da ýur­du­my­zyň söw­da no­kat­la­ryn­da peý­da bo­lar.
Aş­ga­bat şä­he­rin­de ýer­leş­ýän kär­ha­na özü­ne tej­ri­be­li iş­çi-hü­när­men­le­riň uly to­pa­ry­ny jem­le­mek bi­len, bu ýe­re da­şa­ry döw­let­le­riň iň kä­mil teh­no­lo­gi­ýa­ly en­jam­la­ry or­naş­dy­ry­lan­dyr. Şol en­jam­la­ryň ýe­ter­lik iş tej­ri­be­si bi­len ut­gaş­ma­sy ne­ti­je­sin­de tä­ze ýo­la goý­lan önüm­çi­lik şu gün­ler­den hy­ry­dar­ly­gy­nyň ýo­ka­ry­dy­gy bi­len ta­pa­wut­lan­ýar.
Ýe­ri ge­len­de bel­le­sek, “Pa­ra­hat” hu­su­sy kär­ha­na­syn­da ter al­ma­dyr erik­den, ga­ra­ly­dyr ar­myt­dan, şet­da­ly­dyr üzüm­den ýo­ka­ry hil­li kon­sent­rat­lar taý­ýar­lan­ýar. Şol kon­sent­rat­la­ryň esa­syn­da “Joş”, “Eçil” ha­ryt ny­şan­ly mi­we şi­re­le­ri, “Han” so­wuk çaý­la­ry, “Özi”, “Ar­ma” ha­ryt ny­şan­ly gaz­ly we gaz­syz iç­gi­le­ri ön­dü­ril­ýär. “Däp” ha­ryt ny­şan­ly to­mat önüm­le­ri bol­sa aş­ha­na­lar­da giň­den ula­nyl­ýar.