UEFA Çempionlar Ligasynda bu kubogy iň köp gazanan “Real Madrid” toparyna çärýek finala çykmak ýeňil düşmedi. 1-nji oýunda “Leipsigi” myhmançylykda ýeňen madridliler şol ýeňşiň saýasynda çärýek finalda oýnamaga hukuk gazandylar. Öz meýdançasynda oýun babatda şowsuz çykyş eden “Real Madrid” “Leipsig” bilen 1-1 hasabynda deňme-deň oýnady. 65-nji minutda Winisius Junioryň goly bilen öňe geçen “Reala” 3 minutdan soň Leipsig” Willi Orbanyň goly bilen jogap berdi. Netijede, duşuşyk 1-1 deňlikde tamamlanyp, “Real Madrid” bassyr 4-nji gezek çärýek finala çykdy. Duşuşykda madridli janköýerler toparyna görkezen şowsuz oýny üçin öz nägileliklerini hem bildirdiler. “Real Madrid” topary 32-nji gezek geçirilýän UEFA Çempionlar Ligasynda 20-nji, umumylykda bu ýaryşda 39-njy gezek çärýek finalda oýnar.