Möwsümiň ahyrynda “Çelsi” bilen hoşlaşjakdygy habar berlen braziliýaly goragçy Tiago Silwa ozalky klubuna dolanar. 39 ýaşyndaky goragçy ýurdunyň “Fluminense” toparynyň düzümine goşular. Oýunçy bilen APL-den hem-de Saud Arabystanyndan başga klublar hem içgin gyzyklanýardy. Ol 2006-2009-njy ýyllar aralygynda “Fluminense” toparynda oýnap, 147 oýunda 14 gol geçiripdi. Tiago Silwa 2009-2012-nji ýyllarda “Milanda”, 2012-2020-nji ýyllarda-da PSŽ-de oýnady. 4 ýyllap Çelsiniň köýnekçesini geýen Silwanyň “Serie A”-da 1, Ligue 1-de 7, UEFA Çempionlar Ligasynda 1, UEFA Super Kubogynda 1, FIFA Klublar arasy Dünýä Kubogynda 1 çempionlygy bar.