ABŞ-nyň Aerokos edarasy 2024-nji ýylda Aýa bir zenan bilen bir erkek astronawtyň iberiljekdigini mälim etdi. Bu uçuş bahasy 28 milliard dollar bolan “Artemis” atly maksatnamanyň çäklerinde amala aşyrylar. Astronawtlar “Orion” kapsulasynyň içinde SLS atly has kuwwatly raketa arkaly uçurylar. NASA-nyň ýolbaşçysy Jim Bridenstin Ýeriň hemrasyna gonjak astronawtlaryň ol ýerde bir hepde boljakdyklaryny aýtdy. Bridenstin astronawtlaryň Aýyň Günorta polýusyna gonduryljakdygyny, 1969-1972-nji ýyllar aralygynda “Apollo” maksatnamasynyň çäklerinde Ayýň ekwatoryna barlandygyny belledi. Ýeri gelende aýtsak, mundan 51 ýyl ozal, ýagny 1969-njy ýylyň 20-nji iýulynda adamzat ilkinji gezek Aýa aýak basdy.