«Camp Nou»-da abatlaýyş işlerine badalga berildi
OPEK+ ýurtlary nebitiň çykarylyşyny azaldar
Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy
Türkmenistanyň wekiliýeti Italiýa iş saparyny amala aşyrýar
Ýurdumyzda yssy howa garaşylýar
Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy
Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry ýurt­lar­da­ky we­kil­ha­na­la­ry Bü­tin­dün­ýä we­lo­si­ped gü­ni my­na­sy­bet­li we­lo­si­ped­li ýö­riş­le­ri ge­çir­di­ler
Geleşikleriň bahasy 131 million 657 müň dollardan gowrak boldy
Paýtagtymyzda iri sebitleýin ýaryşa badalga berildi
“Real Madrid” 3-si ýyldyz 4 futbolçysyny ugratdy
Esasy Çagalar Çagalar üçin krosswordlar

Çagalar üçin krosswordlar

Çagalar dynç alyş kitapçasy

Mähriban çagalar, hormatly ene-atalar!Bu elektron kitapçada tomusky dynç alyş möwsümini gyzykly we peýdaly geçirmegiňiz üçin güýmenjeler size garaşýar!

Söz tapmak

Suratdaky zatlary sözleriň arasyndan tapyp bilermisiňiz?

Gap-gaçlar

Göçürip almak üçin

Saz gurallary

Göçürip almak üçin

Güller

Göçürip almak üçin

Tikinçilik

Göçürip almak üçin

Dünýä belli binalar

Göçürip almak üçin

Baýdaklar

Göçürip almak üçin

Planetalar

Göçürip almak üçin

At esbaplary

Göçürip almak üçin

Howa ulaglary

Göçürip almak üçin

Deňiz jandarlary

Göçürip almak üçin

Öý haýwanlary

Göçürip almak üçin

Guslar krossword

Göçürip almak üçin

Gök önümler

Göçürip almak üçin

Miweler

Göçürip almak üçin

Ýabany haýwanlar

Göçürip almak üçin