Soňky wagtlarda sport bilen baglanyşykly seriallaryň sany barha artýar. HBO-nyň Kolin Kaepernik hem-de Megan Rapinou barada surata düşürjek seriallaryndan soň “Amazon”-dan hem sport bilen baglanyşykly habar gelip gowuşdy. “Amazon” kompaniýasy ady rowaýata öwrülen meşhur boksçy, merhum Muhammed Ali barada serial surata düşürmekçi bolýar. “The Greatest” atly bu serialda baş keşbi, Muhammed Aliniň keşbini meşhur aktýor Maýkl B. Jordon janlandyrar. “Black Panther” hem-de “Creed” filmlerindäki keşpleri bilen adygan Maýkl B. Jordon şol bir wagtyň özünde seriala prodýuserlik hem eder. Gysga göwrümli boljak serialyň sazlaryny belli aýdymçy Jay-Z-niň “Roc Nation” şereketi taýýarlar. Serialyň ssenarisini ýazmaklyk Joş Weýklä tabşyryldy. Serialda Muhammed Aliniň köplere näbelli bolan durmuşy barada hem gürrüň berler.