Katar 2022 Dünýä Kubogynyň saýlama tapgyrynda “B” toparçada Ispaniýanyň ýygyndysy myhmançylykda Şwesiýadan 2-1 asgyn geldi. 5-nji minutda Karlos Soleriň goly bilen öňe saýlanan ispanlaryň derwezesinden ýeňiş gollaryny 6-njy minutda Aleksander Isak bilen 57-nji minutda Wiktor Klassen geçirdi. Şeýlelikde, Ispaniýanyň ýygyndysy Dünýä Kubogynyň saýlama tapgyrynda 66 duşuşykdan soň ilkinji gezek ýeňlişe sezewar boldy. Ispanlar soňky gezek 1993-nji ýylyň martynda Daniýadan 1-0 asgyn gelipdi. 4 oýunda 7 utuk toplan ispanlar 9 utukly Şwesiýdan soň 2-nji ýerde barýarlar.

Toparçadaky beýleki oýunda-da Kosowo myhmançylykda Gruziýany 1-0 ýeňdi.