UEFA Çempionlar ligasynda “F” toparçada Mançester Ýunaýted öz meýdançasynda Wilýarreal bilen duşuşdy. Çekeleşikli geçen oýunda ýer eýeleri soňky minutlarda ýeňşini baýram etdi. Oýnuň 53-nji minutynda myhmanlar Pako Alkaseriň goly bilen öňe saýlandy. Ýer eýeleri 7 minutdan soň Aleks Tellesiň owadan goly bilen jogap berdiler. Oýnuň 90+5-nji minutynda-da super ýyldyz Kristiano Ronaldo sahna çykyp, toparyna ýeňiş getiren goly öz adyna ýazdyrdy. Çempionlar ligasyndaky 178-nji duşuşygyna çykyp, bu ugurda Iker Kasilýasyň rekordyny öz adyna geçiren Ronaldo UÇL-däki 136-njy goluny derwezä girizdi. Ronaldo UÇL-de 90-njy minutdan soň 12-nji, şeýle-de 41-nji ýeňiş goluny geçirdi. Iki görkeziji-de rekorda deňdir.

Toparçadaky beýleki duşuşykda Atalanta öz meýdançasynda Ýang Boýzy Matteo Pessinanyň ýeke-täk goly bilen 1-0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi.