Italiýanyň Milan topary iki derwezeçisiniň şikes almagyndan soň, 38 ýaşyndaky weteran derwezeçi Antonio Mirante bilen şertnama baglaşdy. Italiýaly derwezeçi 2022-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli ylalaşyga gol çekdi. Ýuwentus, Krotone, Siena, Sampdoriýa, Parma, Bolonýa ýaly klublaryň köýnekçesini geýen Mirante geçen möwsüm Roma toparynda çykyş edipdi. Mirante Milanda 83-nji belgili köýnekçäni geýer.

Milan Janluiji Donnarummanyň topardan gitmeginden soň fransiýaly Mik Menýany transfer edipdi. Elinden şikes alan Menýanyň 10 hepdeläp Milana kömegi degmez. Şeýle-de Milanyň 3-nji derwezeçisi Alessandro Plizzariniň hem şikes almagy klubuň ýolbaşçylaryny Miranteni transfer etmäge mejbur etdi. Milanyň öňümizdäki oýunlarda derwezesini rumyniýaly Siprian Tataruşanunyň ýa-da Miranteniň goramagyna garaşylýar.