UEFA Çempionlar Ligasynda soňky çempion Çelsi öz meýdançasynda şwed kluby Malmöniň derwezesinden jogapsyz 4 gol geçirdi. Gollary Kristiansen (9), Žoržinio (21 p, 57 p) hem-de Hawerts (48) derwezä girizdi. Daniýaly Kristiansen Çelsidäki ilkinji goluny geçirdi (137 oýunda). Çelside Lukaku bilen Werner şikes aldy.

Toparçadaky beýleki duşuşykda Ýuwentus myhmançylykda Zenit bilen duşuşdy. Çekeleşikli geçen oýunda italýan kluby Deýan Kuluşewskiniň 86-nji minutdaky goly bilen 1-0 ýeňşini baýram etdi we 3 oýunda 9 utuk toplady. Italýan topary mundan öňki tapgyrda Çelsini 1-0 hasap bilen utupdy.