Kino sungaty dünýä belli şahsyýetleriň durmuşy baradaky maglumatlary öz jadyly güýji bilen film muşdaklaryna ýetirmegini dowam edýär. Ozalam durmuşy barada telim kino surata düşürilen Britan Şa maşgalasynyň görnükli wekili, Uelsiň şazenany Diana hakynda ýene bir ekran eseri peýda boldy. “Spenser” atly filmi ozalam “Neruda”, “Jeki” ýaly biografiýa kinolaryny surata düşüren çilili režissýor Pablo Larrain ekranlaşdyrdy. Filmde baş keşbi, Diananyň keşbini belli aktrisa Kristen Stýuwart janlandyrýar. 18 million dollar býujetli filmiň ady Oskaryň dürli ugurlarynda-da agzalýar. Aýratynam Kristen Stýuwartyň iň gowy aktrisa ugry boýunça Oskara dalaşgär bolmagyna garaşylýar. Filmde 1991-nji ýylyň dekabrynda Diananyň öz şahsy hem-de maşgala durmuşynda bolup geçen galagoply wakalar barada söhbet açylýar.

 

Ady: “Spenser” (Spence)

Režissýory: Pablo Larrain

Ssenariçi: Stiwen Naýt

Prodýuserleri: Huan de Dios Larrain, Ýonas Dornbah, Pol Webster, Pablo Larrain

Keşplerde: Kristen Stýuwart, Timoti Spall, Jäk Farting, Şon Harris, Sälli Hawkins

Kompozitory: Jonni Grinwud

Öndüriji: “Komplizen Film”, “Fabula”, “Shoebox Films”, ”FilmNation Entertainment”

Paýlaýjy: “Neon”,  “Topic Studios”, “STXfilms”

Dowamlylygy: 111 minut

Görnüşi: biografiýa, drama,

Ýurdy: Birleşen Korollyk, ABŞ, Germaniýa, Çili

Dili: iňlisçe

Býujeti: 18 million $