Angliýanyň Liga Kubogynda (Carabao Cup) Çelsiniň finaldaky garşydaşy belli boldy. Birinji oýny golsuz geçen duşuşygyň jogap oýnunda Liwerpul myhmançylykda Arsenaly 2-0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. Ýurgen Kloppuň şägirtlerine ýeňiş getiren gollaryň ikisini-de 19-njy we 79-njy minutlarda Diego Žota derwezä girizdi. Oýunda 87-nji we 90-njy minutlarda sary kart alan Tomas Parti meýdançadan çykaryldy. Kubogy 8 gezek eýelän Liwerpul 13-nji gezek Liga Kubogynyň finalynda oýnar. Soňky gezek 2012-nji ýylda kubogy asmana göteren Liwerpul 1978-nji, 1987-nji, 2005-nji hem-de 2016-njy ýyllarda finalda asgyn gelipdi.

Şeýlelikde, 27-nji fewralda Wembley stadionynda oýnaljak finalda Çelsi bilen Liwerpul duşuşar. Çelsi bilen Liwerpul bu ýaryşyň finalynda diňe bir gezek, 2005-nji ýylda duşuşypdylar. Şonda-da Çelsi goşmaça wagtda 3-2 ýeňipdi.