UEFA Çempionlar Ligasynda Bawariýa taryhy görkezijiler bilen çärýek finala adyny ýazdyrdy. Awstriýada soňky minutlarda ýeňlişden halas bolan münhenliler öz meýdançasynda RB Salsburg toparyndan 7-1 hasabynda üstün çykdy. Eýýäm 1-nji ýarymda 4 gol geçiren Bawariýanyň adyndan Robert Lewandowski (12 p, 21 p, 23), Serž Gnabri (34), Tomas Müller (54, 83) hem-de Leroý Sane tapawutlandy. RB Salsburgyň ýeke-täk goluny-da 70-nji minutda Maurits Kýegaard derwezä girizdi. Şeýlelikde, umumy hasapda 8-2 öňe saýlanan Bawariýa UÇL-niň taryhynda (1993-nji ýyldan bäri) 20-nji gezek çärýek finala adyny ýazdyrdy. Duşuşykda 23 minutda 3 gol geçiren Robert Lewandowski UÇL-niň taryhynda iň çalt het-trik eden futbolçy hökmünde hasaba alyndy. Ozalky rekord 24 minut bilen italiýaly hüjümçi Marko Simonä degişlidi. Lewandowskini UÇL-däki 5-nji het-trigini edip, ol 7 gezek het-trik eden Messidir Ronaldodan soň 3-nji ýeri eýeleýär. Şeýle-de şu möwsümdäki 12-nji goluny geçirip, birinji orna beýgelen Lewandowskiniň UÇL-däki gollarynyň sany 85-e ýetdi (104 oýunda). Bawariýa topary bolsa UÇL-de bir oýunda 7-nji gezek 7 we 7-den köp gol geçirdi.