Özbegistanyň paýtagty Daşkent hem Garşy şäherlerinde geçirilen futbol boýunça ýaşlaryň arasyndaky Aziýa Kubogynda (U23) Saud Arabystanynyň ýygyndysy ýeňiş gazandy. Araplar Daşkentdäki “Milliý” stadionynda oýnalan finalda ýer eýeleri Özbegistanyň ýaşlar ýygyndysyndan 2-0 hasabynda üstün çykyp, 5-nji gezek geçirilýän ýaryşda ilkinji ýola kubogy eýelediler. Saud Arabystanyna çempionlyk getiren gollary 48-nji minutda Ahmed Al-Hamdi hem-de 74-nji minutda Firas Al-Buraikan geçirdi. Şeýlelikde, Saud Arabystanynyň ýygyndysy 3-nji finalynda ilkinji gezek ýaşlaryň arasynda Aziýanyň çempiony bolmagy başardy. Olar mundan ozal, 2013-nji ýylda finalda Yrakdan, 2020-nji ýylda-da Koreýa Respublikasyndan asgyn gelipdi.

2018-nji ýylyň çempiony Özbegistanyň ýygyndysy bolsa ilkinji gezek kümüş medala mynasyp boldy. Özbekler 2020-nji ýylda 4-nji ýeri eýeläpdi.

20 güne golaý wagt dowam eden çempionatda 5 futbolçy 3 gol geçirip, iň netijeli futbolçy boldy. Ýöne olardan koreýaly Ço Ýun-wuk şol 3 goly bäsdeşlerine garanyňda az wagtda geçirip, baýraga laýyk görüldi. Çempion toparyň ýarymgoragçysy Aýman Ýahýa çempionatyň iň ökde oýunçysy diýlip saýlandy. Arabystanyly derwezeçi Nawaf Al-Akidi çempionatyň iň ökde derwezeçisi diýlen baýrak bilen sylaglandy.  

Baýrakly 3-nji ýer ugrundaky duşuşykda Ýaponiýanyň ýaşlar ýygyndysy Awstraliýany 3-0 hasabynda ýeňip (Sato 7, Trewin 39 ö.d., Fujio 63), ilkinji gezek bürünç medala mynasyp boldy.