Tür­ki­ýe­de ön­dü­ri­len TOGG at­ly elekt­rou­lag Öz­be­gis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­ne gow­şu­ryl­dy. Tür­ki­ýä­niň se­na­gat we teh­no­lo­gi­ýa mi­nist­ri Mus­ta­fa Wa­rank gök reňk­li “T10 X” mo­del ula­gy Daş­kent­de ýur­duň Pre­zi­den­ti Şaw­kat Mir­zi­ýo­ýe­we gow­şur­dy.
Go­laý­da Tür­ki­ýä­niň da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri Mew­lüt Ça­wu­şog­lu bu ula­gyň Türk­me­nis­ta­na we Öz­be­gis­ta­na be­ril­jek­di­gi­ni mä­lim edip­di.