UEFA Çempionlar Ligasynda Serie A-da pes netije görkezýän Ýuwentus bu ýaryşda diýseň şowly çykytş edýär. “H” toparçada öz meýdançasynda Zenitden 4-2 üstün çykan Ýuwentus, 1/8 finala adyny ýazdyrmagy başardy. Çekeleşikli geçen oýunda Ýuwentusyň gollaryny Dibala (11, 58 p), Kieza (73) hem-de Morata (82) geçirdi. Zenitiň gollaryny-da Bonuççi öz derwezesinden hem-de 90+2-nji minutda Azmun derwezä girizdi. Bu ýeňişden soň utugyny 12-ä çykaran Ýuwentus wagtyndan öň 1/8 finala çykmagy başardy.

Duşuşykda 2 gezek tapawutlanan Dibala Ýuwentusyň adyndan UÇL-däki 18-nji goluny geçirdi.

Toparçadaky beýleki duşuşykda-da Çelsi myhmançylykda Malmöni Hakim Ziýeşiň goly bilen 1-0 utup, 1/8 finalyň bosagasyndan ilkinji ädimini ätdi.