Angliýanyň çempionatynda Liwerpul myhmançylykda West Hamdan 3-2 asgyn geldi. Çekeleşikli geçen oýnuň eýýäm 4-nji minutynda londonlylar hasaby açdylar. Bu goly Liwerpulyň derwezeçisi Alisson Beker ýalňyşlyk bilen öz derwezesinden girizdi. 41-nji minutda Aleksander-Arnold jerime urgusyndan owadan gol bilen hasaby deňlese-de, 2-nji ýarymda West Ham 67-nji minutda Fornalsyň, 74-nji minutda-da Zumanyň gollary bilen 3-1 öňe saýlandy. Originiň 83-nji minutdaky goly Liwerpula ýeňiş üçin ýeterlik bolmady. Şunlukda, 25 oýundan bäri ýeňilmän gelýän Liwerpul ýeňlişe sezewar bolup, olara 39 ýyllyk öz rekordyny täzelemek başartmady. Liwerpul 1982-nji ýylda 25 oýunda 25 gezek ýeňiş gazanyp, 5 sapar hem deňme-deň oýnapdy. Topar bu möwsümde bolsa 18 ýeňiş, 7 deňlik netije görkezdi.

Liwerpul şu möwsümde ilkinji gezek utulyp, Premier Ligada ýeňlişsiz topar galmady. Bu ýeňlişden soň Liwerpul 4-nji orna düşüp, West Ham 3-nji orna beýgeldi.

11-nji tapgyrda Mançester derbisinde Siti myhmançylykda Ýunaýtedi 2-0 ýeňip, 2-nji orna çykdy. Sanawyň lideri Çelsi hem öz meýdançasynd Býornli bilen 1-1 deňme-deň oýnap, 2 utuk ýitirdi. Premier Ligada Brentordy myhmançylykda 2-1 utan Norwiç şu möwsümde ilkinji gezek ýeňiş gazandy.