“Gara rysar”, “Başlangyç”, “Ýyldyzlar arasy” ýaly ilhalar kinolaryň ussat režissýory Kristofer Nolanyň täze filmi “” diýlip atlandyrylýar. Meşhur alym, fizik hem-de himik J.Robert Oppenhaýmeriň durmuşy baradaky filmiň artistleriniň gerimi giňeýär. Golaýda filmde belli artistler – Robert Dawni Junior bilen Mett Deýmonyň hem surata düşjekdikleri mälim edildi. Filmde baş keşbi Oppenhaýmeriň keşbini režissýor bilen “Başlangyç”, “Dankirk” filmlerinde-de bile işleşen Sillian Mörfiniň janlandyrjakdygy, şol sanda Oppenhaýmeriň aýalynyň keşbini-de Emili Blantyň ýerine ýetirjekdigi ozal habar berlipdi. “Warner Bros.” kompaniýasy bilen arasynda tow düşen režissýoryň täze filmi “Universal” studiýasynyň guramaçylygynda surata düşüriler. Filmiň ssenarisini Kai Bördüň “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” atly kitaby esasynda režissýoryň özi bilen Martin Şerwin bilelikde ýazarlar. Köpleriň eýýämden sabyrsyzlyk bilen garaşýan kinosy 2023-nji ýylyň 21-nji iýunynda kinoteatrlara ýaýradylar.