Angliýanyň Liga Kubogynyň finaly Wembley-de geçirilip, onda Çelsi bilen Liwerpul toparlary duşuşdylar. Çekeleşikli geçen oýnuň esasy wagtynda, şeýle-de goşmaça 30 minutda hasap açylmady. Liwerpulyň 1 goly oýnuň düzgüni bozulandygy üçin, Çelsiniň 3 goly-da ofsaýt sebäpli hasaba alynmady. Bulardan daşgary-da iki topar, esasan hem londonlylar örän amatly pursatlardan peýdalanyp bilmediler. Şeýlelikde, ýeňijini penalti urgulary kesgitledi. Penalti urgularyny Liwerpulyň 11 futbolçysy-da birkemsiz ýerine ýetirmegi başardy. Çelsi-de 10 futbolçynyň urgusy takyk bolup, oýna penaltileri saklamak üçin ýörite girizilen derwezeçi Kepa Arrizabalaganyň uran urgusy ýokary gitdi. Netijede, Liwerpul penaltilerde 11-10 hasabynda öňe saýlanyp, 10 ýyldan soň Liga Kubogyny gazandy. 9-njy gezek Liga Kubogyny gazanan Liwerpulyň bu görkezijisi rekorda deňdir. Ýurgen Kloppuň şägirtleri bu ugurda rekordy Mançester Siti bilen paýlaşýardylar. Liwerpul 1960-njy ýylda esaslandyrylan ýaryşda şu wagta çenli 1981-82-83-84-95-nji, 2001-nji, 2003-nji we 2012-nji ýyllarda çempionlyk gazanypdy. Olar 1978-nji, 1987-nji, 2005-nji hem-de 2016-njy ýyllarda finalda ýeňlipdiler. Germaniýaly hünärmen Klopp Liwerpuldaky 5-nji, karýerasyndaky 10-njy kubogyny gazandy.