Angliýanyň FA Kubogy ýaryşynda finala çykan toparlar belli boldy. Londondaky “Wembley” stadionynda oýnalan ýarym final duşuşyklaryndan soň Liwerpul bilen Çelsi finalda çykyş etmäge hukuk gazandylar. Liwerpul ýarym finalda Mançester Sitini 3-2 hasabynda ýeňdi. Gollarynyň 3-sini hem birinji ýarymda geçiren Liwerpulyň adyndan Ibrahima Konate (9) bilen Sadio Mane (17, 45) tapawutlandy. 2-nji ýarymdaky Jek Griliş bilen Bernardo Silwanyň gollary Mançester Sitä ýeňiş üçin ýeterlik bolmady. Şeýlelikde, Liwerpul 15-nji gezek finalda çykyş eder. Olar mundan ozal 7 gezek kubogy eýeläp, 7 sapar hem finalda utuldylar. Soňky gezek 2006-njy ýylda kubogy eýelän Liwerpula 2012-nji ýyldan bäri-de finala çykmak başardanokdy.

Çelsi ýarym finalda Londonyň başga bir topary Kristal Palas bilen duşuşdy. Çekeleşikli geçen oýunda Çelsi Loftus-Çik (65) hem-de Meýson Mauntyň (76) gollary bilen 2-0 ýeňiş gazanyp, bassyr 3-nji, umumylykda-da 16-njy gezek finala çykdy. Soňky 6 ýylda 5-nji sapar finala adyny ýazdyran Çelsi kubogy 8 gezek asmana göterdi.

Liwerpul bilen Çelsiniň arasyndaky final duşuşygy 14-nji maýda Wembley-de oýnalar. Bu olaryň şu möwsümdäki 2-nji finaly bolup, Liga Kubogynyň finalynda Liwerpul golsuz geçen oýundan soň penaltileriň netijesinde ýeňipdi.

Liwerpul bilen Çelsi FA Kubogynyň finalynda mundan öň 2012-nji ýylda duşuşyp, şonda-da Çelsi 2-1 hasabynda ýeňiş gazanypdy.