+99361 41-92-61 +99312 96-49-39 +99312 96-49-29 12 AÝ
KEPILLIK.
Dünýäde öňdebaryjy we ýokary hilli tehniki, gözegçilik enjamlaryny
öndürýän “Dahua” kompaniýasynyň önümleri bu günki gün türkmen
dillerleri tarapyndan biziň ýurdumyzda we siziň hyzmatyňyzda!!!
Esasy Awtory Посты от admin

admin

8999 ПОСТЫ 0 КОММЕНТАРИИ