OPEK+ ýurtlary nebitiň çykarylyşyny azaldar
Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy
Türkmenistanyň wekiliýeti italiýa iş saparyny amala aşyrýar
Ýurdumyzda yssy howa garaşylýar
Türkmenistanyň wekiliýeti AHHG-nyň müdiriýetiniň mejlisine gatnaşdy
Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry ýurt­lar­da­ky we­kil­ha­na­la­ry Bü­tin­dün­ýä we­lo­si­ped gü­ni my­na­sy­bet­li we­lo­si­ped­li ýö­riş­le­ri ge­çir­di­ler
Geleşikleriň bahasy 131 million 657 müň dollardan gowrak boldy
Paýtagtymyzda iri sebitleýin ýaryşa badalga berildi
“Real Madrid” 3-si ýyldyz 4 futbolçysyny ugratdy
Ibrahimowiç karýerasyny tamamlady

Zaman Türkmenistan pdf formatda

Zaman Türkmenistan pdf formatynda 2022-08-26

Göçürip almak üçin

Zaman Türkmenistan pdf formatynda 2022-08-19

Göçürip almak üçin

Zaman Türkmenistan pdf formatynda 2022-08-12

Göçürip almak üçin https://zamanturkmenistan.com.tm/wp-content/uploads/2022/08/zaman-12-08-2022.pdf

Zaman Türkmenistan pdf formatynda 2022-08-05

Göçürip almak üçin

Zaman Türkmenistan pdf formatynda 2022-07-29

Göçürip almak üçin

Çagalar üçin dynç alyş kitapçasy

Mähriban çagalar, hormatly ene-atalar! Bu elektron kitapçada tomusky dynç alyş möwsümini gyzykly we peýdaly geçirmegiňiz üçin güýmenjeler size garaşýar! Kitapçany göçürip almak...

Zaman Türkmenistan pdf formatynda 2022-07-22

Göçürip almak üçin

Zaman Türkmenistan pdf formatynda 2022-07-15

Göçürip almak üçin

Zaman Türkmenistan pdf formatynda 2022-07-08

Göçürip almak üçin

Zaman Türkmenistan pdf formatynda 2022-06-29

Göçürip almak üçin

Zaman Türkmenistan pdf formatynda 2022-06-24

Göçürip almak üçin

Zaman Türkmenistan pdf formatynda 2022-06-17

Göçürip almak üçin

Zaman Türkmenistan pdf formatynda 2022-06-10

Göçürip almak üçin

Zaman Türkmenistan pdf formatynda 2022-04-29

Göçürip almak üçin

Zaman Türkmenistan pdf formatynda 2022-04-22

Göçürip almak üçin

Zaman Türkmenistan pdf formatynda 2022-04-15

Göçürip almak üçinGöçürip almak üçin

Zaman Türkmenistan pdf formatynda 2022-04-08

Göçürip almak üçin

Zaman Türkmenistan pdf formatynda 2022-04-01

Göçürip almak üçin

Zaman Türkmenistan pdf formatynda 2022-03-25

Göçürip almak üçin

Zaman Türkmenistan pdf formatynda 2022-03-18

Göçürip almak üçin