Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry:
29.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00;
30.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00.
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry:
29.06.2024 «Super gaýynene» 19:00;
30.06.2024 «Dünýäniň görki zenanlar» 19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:
29.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00;
30.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00.
A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry:
28.06.2024 «Индийская любовь» 19:00;
29.06.2024 «Красная шапочка» 12:00;
29.06.2024 «Струны души» 19:00;
30.06.2024 «Колобок» 11:00, 13:00;
30.06.2024 «Восемь любящих женщин»19:00.

Türkmen döwlet gurjak teatry:
28.06.2024 «Maşa we aýy» 17:00;
28.06.2024 «Çagaly öý bazar» 19:00;
29.06.2024 «Bir towşanjyk bar eken» 17:00;
29.06.2024 «Juwan kalbym joşanda» 19:00;
30.06.2024 «Çagalyk älemgoşary» 12:00,17:00;
30.06.2024 «Jüýteniň toýy» 19:00.

Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatry:
29.06.2024 «Geliň gülşeliň» 19:00;
30.06.2024 «Ýagyş ýagan gijesi» 19:00.