Çempionlar ligasynyň çempiony “Çelsi” iki weteran futbolçysy bilen şertnamasynyň möhletini ýene bir ýyllygyna uzaltdy. Fransiýaly hüjümçi Oliwie Žiru bilen braziliýaly goragçy Tiago Silwa ýene-de bir möwsüm londonlylaryň köýnekçesini geýerler. 2018-nji ýylyň gyşynda “Arsenaldan” 17 million ýewro transfer edilen 34 ýaşyndaky Žiru Gökleriň düzüminde 119 oýunda 39 gol geçirip, 14 goluň pasyny berdi. Žirunyň ady “Milan”, “Fenerbahçe” ýaly klublar bilen agzalýardy.

Geçen tomusda “Çelsiniň” düzümine goşulan 36 ýaşyndaky Tiago Silwa londonlylaryň düzüminde jemi 34 duşuşykda meýdança çykdy. Ol şol oýunlarda 2 gol geçirdi.

Şol bir wagtyň özünde topara Çempionlar ligasynyň çempionlygyny gazandyran tälimçi Tomas Tuheliň şertnamasy hem 2024-nji ýylyň tomsuna çenli uzaldyldy.