Dür­li elekt­ron en­jam­la­ry­ny ön­dür­mek bi­len meş­gul­lan­ýan “LG Electro­nics” (LG) kom­pa­ni­ýa­sy il­kin­ji luk­man­çy­lyk ek­ra­ny­ny ta­nyş­dyr­dy. Ko­reý kom­pa­ni­ýa­sy Ger­ma­ni­ýa­nyň Dýus­sel­dorf şä­he­rin­de ge­çi­ri­len hal­ka­ra luk­man­çy­lyk ser­gi­sin­de (ME­DICA 2022) “Mi­ni LED” teh­no­lo­gi­ýa­sy esa­syn­da ön­dü­ri­ji­ler 27 dýuým­lyk, 4K du­ru­ly­gyn­da­ky ope­ra­...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş