Ýene-de sanlyja günlerden futbol muşdaklarynyň iň eý görýän bäsleşigi bolan UEFA Çempionlar ligasynyň möwsümiň 2-nji ýarymyna badalga berler. Has takygy geljek hepdäniň sişenbe gününden 2-nji tapgyryň duşuşyklary geçirilip başlanar. Bu bolsa futbol muşdaklary üçin özüne maýyl ediji sazyň, dünýä belli senanyň täzeden stadionlarda ýaňlanjakdygy diýmekdir. Futbol bilen gyzyklanmaýanlar üçinem tanyş bolan bu saz ýaryşyň nyşanyna […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş