Futbolyň iň uly guramaçylygy bolan Dünýä Kubogynyň nobatdakysyna 48 ýygyndynyň gatnaşjakdygy ozal habar berlipdi. Golaýda FIFA 2026-njy ýylda Demirgazyk Amerika ýurtlarynda – ABŞ, Kanada hem-de Meksikada guraljak Dünýä Kubogynyň geçiriliş formaty barada maglumat ýaýratdy. Şoňa görä, 48 ýygyndy 4 toparly 12 toparçada çykyş eder. Her toparçada 1-2-nji orunda tamamlanlar hem-de 3-nji ýeri eýelänleriň iň gowy netije görkezen 8-si, jemi 32 ýygyndy ýaryşy dowam eder. Çempionatyň dowamlylygy ozalkylar ýaly bir aý bolman, 39 gün bolar. Şeýle-de, duşuşyklaryň sany 64-den 104-e çykarylar. Mahlasy, futbol janköýerleri 39 günde 104 duşuşyga tomaşa ederler. Çempionat ady agzalan 3 ýurduň 16 şäherinde geçiriler. Çempionatyň geçiriljek wagty häzirlikçe resmi ýagdaýda anyk bolman, onuň 2026-njy ýylyň 11-nji iýuny – 19-njy iýuly aralygynda guramaklyk göz öňünde tutulýar. Çempionata Ýewropadan 16, Günorta Amerikadan 6 ýa-da 7, Aziýadan 8 ýa-da 9, Afrikadan 9, Demirgazyk Amerikadan 6 ýa-da 7 gatnaşar. Okeaniýadan bolsa 1 ýygyndynyň gatnaşmak mümkinçiligi bar.