Italiýanly zenan astronawt Samata Kristoforetti Halkara kosmos bekedineň serkerdesi boldy. Şeýlelikde, ol bu wezipe ynanylan ilkinji ýewropaly zenan boldy. Bu mynasybetli halkara beketde dabara geçirildi. Ol 68-nji ekspedisiýanyň serkerdesi boldy. Ýewropa Kosmos Agentliginiň astronawty bolan Kristoforetti 1977-nji ýylda Milanda dünýä inýär. Ol iň uzak wagtlap, yzygiderli kosmosda bolan ýewropaly zenan astronawt rekordyny (200 gün) hem elinde saklaýar. Şeýle hem ol kosmosa çykan ilkinji italýan astronawtdyr.