Yk­jam ara­gat­na­şyk ope­ra­tor­la­ry­nyň as­so­sia­si­ýa­sy GSMA yk­jam in­ter­ne­tiň ýag­da­ýy ba­ra­da­ky ýyl­lyk ha­sa­ba­tyn­da dün­ýä­de smart­fon eýe­le­ri­niň sa­ny­nyň 4,3 mil­liard ada­ma ýe­ten­di­gi­ni ha­bar ber­di. Bu Ýer ýü­zü­niň ýa­şaý­jy­la­ry­nyň, tak­my­nan, 55%-ine deň­dir diý­lip ha­sa­bat­da bel­le­nil­ýär.